ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว
โดย พีรเดช ทองอำไพ
เมืองไทยเลี้ยงวัวกันมากมายทั้งวัวเนื้อพื้นเมือง รวมไปถึงวัวขุน และระยะหลังนี้ก็หันมาเลี้ยงวัวนมกันมากขึ้น ธรรมชาติของวัวก็ต้องกินหญ้าหรือที่เราเรียกกันทางวิชาการว่า “อาหารหยาบ” ซึ่งถ้าเป็นหน้าฝนอย่างเช่นตอนนี้ ก็มีหญ้าสมบูรณ์ดี และวัวก็เดินเล็มเลือกกินหญ้าที่ชอบได้อย่างสบาย คิดว่าหลายคนคงเคยเห็นวัวเล็มหญ้าอยู่ข้างถนนบ่อย ๆ ซึ่งวัวเหล่านี้เป็นวัวพื้นเมืองหรือวัวเนื้อเป็นส่วนใหญ่ คงไม่ค่อยมีใครเห็นวัวนม ที่มีสีขาวสลับดำมาเดินกินหญ้าอยู่ข้างทางเพราะว่าวัวนมเหล่านี้ต้องเลี้ยงดูอย่างดีมีคอกให้อยู่ ถ้าใครมีแปลงหญ้าก็อาจปล่อยวัวไปกินหญ้าในแปลงได้ แต่ใครที่มีพื้นที่น้อย ก็ต้องขับรถไปตัดหญ้ามาให้วัวกิน

พูดถึงหญ้าเลี้ยงวัว ใครที่มีพื้นที่มากพอก็คงปลูกหญ้าเอาไว้เลี้ยงวัวได้ คราวนี้คำถามก็คือจะปลูกหญ้าอะไรดี ความจริงหญ้าที่ใช้เลี้ยงวัวนั้นมีอยู่หลายชนิด และก็แต่ละชนิดวัวชอบกินไม่เหมือนกัน อย่างเช่นหญ้าที่นิยมปลูกกันมากก็มีหญ้ากินนี หญ้ารูซี่ หญ้าเนเปียร์ และหญ้าซิกแนลทั้งแบบต้นตั้งและต้นนอน ซึ่งหญ้าเหล่านี้โดยปกติแล้วเติบโตได้ดีในสภาพที่ดินดีน้ำอุดมสมบูรณ์แต่ต้องไม่ท่วมขัง และในปัจจุบันก็มีการปลูกค่อนข้างแพร่หลายพอสมควร
ตอนนี้มีหญ้าอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ คือหญ้าอุบลพาสพาลั่ม ความจริงหญ้าชนิดนี้นำเข้ามาจากบราซิลและเข้ามาทดลองปลูกในเมืองไทยที่จังหวัดขอนแก่นและตามมาด้วยจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อหลายปีก่อน และพบว่าเติบโตได้ดี แต่ข้อสำคัญคือโตได้แม้ในสภาพที่น้ำท่วมขังและดินไม่ดี จุดนี้เป็นจุดเด่นที่น่าใจเพราะว่าในภาคอีสานของไทยมีอยู่หลายพื้นที่ที่มีปัญหาดินไม่ดีและมีน้ำท่วมขัง นักวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งนำทีมโดย ดร. ไมเคิล แฮร์ และนักวิจัยด้านอาหารสัตว์อีกหลายคน ได้ร่วมกันศึกษาเรื่องหญ้าตัวนี้อย่างจริงจังในหลายมุม จนกระทั่งได้ข้อสรุปว่าหญ้าตัวนี้น่าจะเหมาะสมสำหรับหลายพื้นที่ในเมืองไทย เพราะเหตุผลว่าโตเร็ว ได้ผลผลิตมาก จากข้อมูลที่นักวิจัยกลุ่มนี้ศึกษาไว้ก็คือปลูกเพียงแค่ 75 วันก็เริ่มใช้ประโยชน์ได้แล้ว ผลผลิตก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดิน ถ้าดินไม่ค่อยดี และปลูกในที่ลุ่มก็ได้ผลผลิตน้ำหนักแห้งสูงถึง 2 ตันครึ่งต่อไร่ แต่ถ้าเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วมอาจให้ผลผลิตสูงเกือบ 5 ตันต่อไร่ นอกจากจะทนน้ำได้ดีแล้ว หญ้าชนิดนี้ยังจัดได้ว่ามีโปรตีนสูงพอสมควร และถ้ามีการให้ปุ๋ยก็จะยิ่งทำให้ได้โปรตีนสูงขึ้น และข้อสำคัญคือมีใบมากกว่าลำต้นคือเป็นใบประมาณ ¾  ที่เหลือเป็นลำต้น เมื่อเทียบกับหญ้าชนิดอื่นแล้วถือว่าน่าสนใจทีเดียว เพราะว่าโปรตีนส่วนใหญ่จะมีมากในใบ และอีกข้อหนึ่งคือเมื่อวัวกินใบหญ้าจะย่อยได้ง่ายกว่ากินลำต้นหรือก้าน เพราะฉะนั้นวัวจะกินหญ้าอุบลพาสพาลั่มได้มากกว่า โอกาสได้โปรตีนจากหญ้าก็มีมากกว่า เรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้าวัวได้โปรตีนไม่พอ น้ำนมก็น้อย คราวนี้ถ้าหญ้าอุบลพาสพาลั่มมีใบมาก โปรตีนสูงพอสมควร และผลผลิตต่อไร่ก็ค่อนข้างสูง รวมทั้งยังปลูกได้ในสภาพที่ดินไม่ค่อยดี หรือมีน้ำขังได้อีกด้วย ก็เลยเป็นหญ้าที่น่าสนใจมากในการที่จะแนะนำให้ปลูกเพื่อเลี้ยงโคนมในหลาย ๆพื้นที่

ข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าตัวนี้มีมากมาย หาได้ที่มหาวิทยาลัยอุบลฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหญ้าชนิดนี้อย่างกว้างขวาง จนกระทั่งได้ข้อมูลอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นวิธีการปลูก การตัด รวมทั้งยังศึกษาด้วยว่าเมื่อวัวนมกินหญ้าชนิดนี้เข้าไปแล้ว ได้นมเท่าไหร่  วัวเติบโตอย่างไร ย่อยหญ้าตัวนี้ได้มากน้อยแค่ไหน และถ้าจะตัดให้วัวกินควรตัดอย่างไร และตัดได้กี่วันต่อครั้ง เป็นต้น และข้อสำคัญคือศึกษาไปถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้านี้จนสามารถผลิตออกมาขายได้ ซึ่งมีคนเลี้ยงวัวหลายรายสนใจซื้อไปปลูกกันทั่วในทุกภาคของไทย ถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะหาซื้อพันธุ์หญ้าก็คงต้องติดต่อโดยตรงไปที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ ได้ครับ
วันที่เพิ่ม : 26 June 2003
ผู้ชม : 6479
บทความหน้าเดียวอื่นๆ
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
03 August 2013
ผู้ชม 232 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
03 August 2013
ผู้ชม 910 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
03 August 2013
ผู้ชม 721 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
03 August 2013
ผู้ชม 2252 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
03 August 2013
ผู้ชม 965 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
03 August 2013
ผู้ชม 430 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
24 December 2007
ผู้ชม 256 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
28 November 2008
ผู้ชม 744 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
17 March 2006
ผู้ชม 514 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
22 March 2007
ผู้ชม 753 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
03 October 2010
ผู้ชม 736 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
09 August 2013
ผู้ชม 530 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
25 September 2008
ผู้ชม 560 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
31 March 2006
ผู้ชม 2545 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
15 November 2008
ผู้ชม 341 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
13 October 2003
ผู้ชม 555 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
07 September 2007
ผู้ชม 1158 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
19 September 2008
ผู้ชม 735 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
21 October 2003
ผู้ชม 542 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
09 September 2005
ผู้ชม 1046 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
26 April 2004
ผู้ชม 171 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
05 August 2007
ผู้ชม 219 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
22 July 2010
ผู้ชม 498 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
30 July 2010
ผู้ชม 256 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
03 December 2004
ผู้ชม 146 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
26 June 2003
ผู้ชม 954 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
24 June 2004
ผู้ชม 353 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
07 August 2003
ผู้ชม 443 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
11 September 2003
ผู้ชม 645 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
16 October 2002
ผู้ชม 312 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
12 October 2004
ผู้ชม 169 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
18 October 2006
ผู้ชม 199 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
25 January 2007
ผู้ชม 713 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
05 August 2007
ผู้ชม 311 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
05 August 2005
ผู้ชม 203 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
09 January 2009
ผู้ชม 184 ครั้ง